rock and roll on the stage.

but can you feel my loneliness?

 

#1

NCCU_0001.jpg

 

#2

NCCU_0002.jpg

 

 

#3

NCCU_0003.jpg

 

#4

NCCU_0004.jpg

 

#5

NCCU_0005.jpg

 

#6

NCCU_0006.jpg

 

#7

NCCU_0007.jpg

 

#8
NCCU_0008.jpg

 

#9

NCCU_0009.jpg

 

#10

NCCU_0010.jpg

 

#11

NCCU_0011.jpg  

 

2011.6.2 政大夜拍

(希望在十張左右能把整件事情說清楚。)

文章標籤
創作者介紹

非常"破批西"

propc 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


留言列表 (1)

發表留言
  • nina
  • 原來拍的是我的母校
    難怪有似曾相似的感覺
    雖然已經很久沒回去
    我想這應該是在行政大樓前吧